Data analist GCMS

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel Achtergrond

Het OM gebruikt momenteel Planon voor o.a. het aanvragen en beheren van Rijkspassen. Planon is al enkele jaren end-of-life. De leverancier ondersteunt het systeem al enkele jaren niet meer. Hierdoor werkt het niet goed meer, kent het fouten en beveiligingsrisico’s. Daarom zal Planon vervangen worden door GCMS. Het Generieke Card Management Systeem (GCMS) is een rijksbreed systeem dat het aanvragen, uitgeven en beheren van Rijkspassen ondersteund. De vervanging van Planon door GCMS staat onder tijdsdruk. Het SSC-ICT heeft aangeven het beheer van Planon dit jaar te willen stoppen. Om tot een goed doordacht en voortvarende aanpak te komen is technische en functionele kennis en ervaring om de migratie voor te bereiden. Op dit moment ontbreekt binnen het OM de kennis om migratie van relevante data van Planon naar GCMS voor te bereiden. Na de migratie zal er ook een verandering van werkwijze plaatsvinden. In de nieuwe situatie zal het landelijk systeem SIMS leidend zijn voor input naar GCMS, waar dat bij Planon nog niet het geval is. Naast specifieke kennis van registratie in GCMS en SIMS, is daarom ook kennis van Planon gewenst. Gedegen kennis van de datacommunicatie tussen GCMS en SIMS is vereist.

Specifieke behoefte Data-analist

Analyseren actieve dienstverbanden voor het OM in SIMS, die als basis gaan dienen voor het nieuwe Rijkspas beheer met GCMS. Activiteiten dienen ter voorbereiding (in grote lijn) van een migratie naar GCMS. Meer in het bijzonder:

• Vergelijken persoonsgegevens – dienstverbandgegevens in SIMS en Planon

• Vergelijken gegevens SIMS – GCMS. In kaart brengen dubbelingen bij andere tenants of een ander departement.

• Nagaan of Rijkspasgegevens en statussen uit Planon corresponderen met die in de zogenaamde TCSen (ToegangsControleSystemen) op de OM locaties.

• Analyseren van mogelijke oplossingen van vastleggen externe relaties in SIMS, i.e. personen die met één Rijkspas toegang hebben tot meerdere gebouwen. De huidige situatie voorziet daarin niet.

Bedrijfsprofiel

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude. Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaatgeneraal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaatgeneraal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Regio

Niet bekend

Publicatiedatum

18.05.2020

Terug
Share
13